ETH Home D-MATH HomeHansjoerg Furrer

Hansjörg Furrer


Postal Address:
New Reinsurance Company Ltd.
Zollikerstrasse 226
8008 Zurich
Switzerland

Internet:
www.newre.com

E-mail:
hjurrer[at]math.ethz.ch

Phone / fax: [Curriculum vitae] [Publications] [Teaching] [RiskLab] [Insurance Mathematics and Stochastic Finance] [MSc Finance] [Walter Saxer Insurance Prize] [ETH Risk Center]
Last update: June 2021